“Gclub” ไฮโลออนไลน์กับเทคโนโลยีในการคมนาคม

 "Gclub" ในการคมนาคมทางเรือนั้นได้มีการใช้วิทยุสื่อสารผ่านดาวเทียมเมื่อเราหลงทิศและหลงทางซึ่งจะสะดวกกว่าการใช้วิทยุคลื่นสื่อสารธรรมดา และรวมถึงมีเรด้าห์ในการตรวจการณ์ต่างๆด้วย ยิ่งกว่านั้นเทคโนโลยีวิทยาการความก้าวหน้าก็ยังมีบทบาทต่อด้านการคมนาคมทางอากาศอย่างที่เครื่องบินแต่ละลำ ได้ติดตั้งเทคโนโลยีที่เรียกว่าป้องกันฟ้าผ่าไว้ทำให้ส่วนใหญ่นั้นเวลาเครื่องบินถูกฟ้าผ่าจะไม่เป็นอะไรทั้งสิ้น รวมถึงระบบออโต้ไพลอตก็คือให้เครื่องบินบังคับตัวเองได้ >>อ่านต่อ<<